saostar

Banner โฆษณา

นายอำเภอศรีราชาและคณะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเทศบาลเมองศรีราชา


นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี และผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 9 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจในการรักษาตัวต่อไป พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพในเบื้องต้นด้วย

 นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางปัทมาวิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อม สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาล เมืองศรีราชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยตามโครงการเยี่ยมบ้านเติมกำลังใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 100 ปี ของอำเภอศรีราชา โดยได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจำนวน 9 ราย ซึ่งแต่ละราย ก็มีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันไปอาทิ มีอาการอ่อนแรง ของร่างกาย ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เจ็บป่วยด้วยโรคไตความดันโลหิตสูงมีแผลกดทับ เป็นต้น  โดยได้กล่าวให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมมอบถุงยังชีพ แพมเพิส และเงินช่วยเหลือ ในเบื้องต้น

     ทั้งนี้ เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือ มาเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้าย เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ