saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กในธีม ฮีโร่เดย์

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในธีม Heroes’Day รวมเหล่าฮีโร่ในดวงใจของเด็ก โดยผู้ปกครองจัดเด็กนักเรียนแต่งกายเป็นเหล่าฮีโร่และร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

วันนี้ ( 11 ม.ค. ) ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ของแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในชื่อ Heroes’Day รวมพลเหล่าฮีโร่ในดวงใจของเด็ก ๆ โดยมีผู้ปกครองจัดแต่งกายบุตรหลานเป็นเหล่าฮีโร่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น สไปรเดอร์แมน กัปตันอเมริกา ไอรอนแมน แบทแมน และซุปเปอร์แมนเป็นต้น ส่วนทางด้านเด็กนักเรียนหญิงจะแต่งกายเป็นเจ้าหญิง ซินดอเรร่า เจ้าหญิงแอลซ่า เจ้าหญิงสโนไวด์ เป็นต้น ณ อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ภราดาคมสันต์ หมูนคำได้อ่านสารวันเด็ก จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ในการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะด้านอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมกระตุ้นให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งเป็นคนดีของสังคม และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมอบคำขวัญวันเด็กจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ  ปี ๒๕๖๒  ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนา
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ