saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานจำนวนมาก พร้อมทั้งเปิดให้เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องทำงานของนายอำเภอศรีราชาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต

     ที่  อาคารศรีราชาประชาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา มาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยนายอำเภอศรีราชาได้อ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีที่มีมาถึงเด็กๆและเยาวชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ร่วมใจจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดังคำขวัญวันเด็กปี 2562ของ นายกรัฐมนตรีที่ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

     โดยภายในงานได้มีการจัดบูธกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล บูธวาดภาพระบายสี ซุ้มบ้านผีสิง โรงหนังกลางแปลงจำลอง ส่วนด้านนอกอาคาร ได้มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ตำบลบางพระ บ้านลมมหาสนุก รถไฟจำลอง ซึ่งก็สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมากรวมถึงมีซุ้มอาหารจากภาครัฐและเอกชนนำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกให้รับประทานฟรี  และในส่วนของที่ทำการอำเภอศรีราชาก็ได้เปิดบริการทำบัตรประชาชนให้กับเด็กๆ และที่ห้องทำงานของนายอำเภอ ได้มีกิจกรรมนายอำเภอน้อย โดยนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มานั่งเก้าอี้ของนายอำเภอและถ่ายภาพคู่กับนายอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนได้ตั้งใจในการเล่าเรียนเพื่อมาเป็นนายอำเภอได้ในอนาคต รวมทั้งได้แจกของที่ระลึกให้กับเด็กๆอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ