saostar

Banner โฆษณา

นายกเมืองศรีราชาแจงห้ามทอดแห บนสะพานเกาะลอย จนดราม่าในโซเชียล

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา แจงประเด็นดราม่า เหตุห้ามทอดแห บนสะพานเกาะลอย ปรับ 2,000 บาท เนื่องจากทำให้เกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และอาจทำให้สะพาดเกิดการชำรุดเร็วขึ้นด้วย

                จากกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่เทศบาลเมืองศรีราชได้ติดประกาศห้ามทอดแหบนสะพานเกาะลอย (สะพานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี) ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาทนั้น โดยมีผู้นำมาโพสต์ในโลกโซเชียล ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันไปต่าง ๆ นา ๆ ทั้งเข้าใจเหตุผลและไม่เข้าใจ

วันนี้ ( 24 ม.ค. ) นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จึงชี้แจงการติดป้ายประกาศห้ามในครั้งนี้ว่า จากที่มี การวิพากษ์วิจารณ์ ในโลกโซเชียล เรื่อง การห้าม ทอดแห บนสะพานเกาะลอย นั้น ขอชี้แจงว่า ผู้ที่มาทอดแห บนสะพานเกาะลอย เมื่อนำแหขึ้นมาคัดเลือกปลาบนสะพานจะมีหินทรายและน้ำทะเล ติดขึ้นมาสร้างความสกปรกให้ บริเวณสะพาน ทำให้เกิดความ ไม่สะอาด และสวยงาม อีกทั้งยังมีผู้ที่เข้าไปทอดแห ในบริเวณ ศาลาพักผ่อนนักท่องเที่ยวบนสะพานเกาะลอย ทั้ง 2 จุด ทำให้น้ำทะเล และหินทราย ติดขึ้นมาด้วย ก่อให้เกิดการความสกปรกอยู่ในศาลา ทำให้ผู้ที่มา นั่งพักผ่อน ไม่ได้รับความสะดวกสบาย และอาจทำให้ศาลาและสะพานเกิดความเสียหายจากน้ำทะเลได้จึงได้ มีการห้ามมิให้ทำการ ทอดแห ตลอดบริเวณสะพาน และศาลา ทั้ง 2 แห่ง หากผู้ใด ฝ่าฝืน ก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าทำการกวดขันอย่างเด็ดขาด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป
สัมภาษณ์ นายธานีรัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ