saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา จัดงาน ราตรีสัมพันธ์สร้างสรรค์การแสดงออก

  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดงาน มีสุข ร่วมแบ่งปัน ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับมัธยม เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในทางสร้างสรรค์ และนำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

                วันนี้ ( 24 ม.ค. ) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำโดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ มาสเตอร์เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดงาน มีสุขร่วมแบ่งปัน ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา ในระดับมัธยม เพื่อ ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในทางสร้างสรรค์ และนำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โดยมี ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสนามฟุตบอลสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

                สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยการแสดงเป็นการเต้นประกอบเพลง ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้น 3 วัน ได้แก่ วันที่ 24 มกราคมคม จะเป็นการแสดงในระดับชั้นมัธยม วันที่ 25 มกราคม เป็นการแสดงในระดับชั้นประถม และ MLP ส่วนในวันที่ 26 มกราคม เป็นการแสดงในระดับชั้นปฐมวัยและนักเรียนใหม่ ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ