saostar

Banner โฆษณา

ดาราสมุทร ศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับ ปฐมวัย

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับ ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่นกีฬาและสร้างความรักความสามัคคีกันภายในครอบครัว

วันนี้ ( 09-01-19) บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับ ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการจัดริ้วขบวนพาเหรดของกองเชียร์ในแต่ละสีเข้าสู่สนามกีฬาอย่างสวยงาม โดยมี พันตำรวจตรีวิศวะ เสน่หา สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู จำนวนกว่า 1 พันคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่นกีฬา  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด    พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และด้านกีฬา นอกจากนั้นยังเป็นการ ส่งเสริม การตะหนักถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนในอาเซียนโดยการสอดแทรกในรูปแบบกีฬาอีกด้วย  ซึ่งในแข่งขันกีฬาสีภายใน  สิริดาราเกมส์   มีการแข่งขันทั้งหมด 25 รายการ  และมีรายการพิเศษ  คือ วิ่งพลัดครอบครัวสามัคคี ซึงจะนำเอา คุณพ่อ คุณแม่  และ ลูก ของแต่ละสีเข้าร่วมการแข่งขัน  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีกันภายในครอบครัวอีกด้วย






ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ