saostar

Banner โฆษณา

ดาราสมุทรจัดแข่งกีฬาภายในสิริดาราเกมส์ ระดับ มัธยม

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน สิริดาราเกมส์ ระดับ มัธยม โดยมีการจัดริ้วขบวนได้อย่างสวยงาม  โดยมีนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

วันนี้ ( 11 ส.ค. ) บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับ มัธยม โดยมีการจัดริ้วขบวนพาเหรดของกองเชียร์ในแต่ละสีเข้าสู่สนามกีฬาอย่างสวยงาม โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมชมริ้วขบวนพาเหรดของนักเรียนในแต่ละสี ซึ่งจัดประชันความสวยงามกันมาอย่างเต็มที่ ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู จำนวนกว่า 2 พันคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถแสดงออกทางที่ดี และนำผลดีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่นักเรียน  สร้างความรัก  ความสามัคคี  มีวินัย  มีน้ำใจนักกีฬา  และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  เพื่อปรับปรุงพัฒนาบุคคลให้มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ ปฎิภาณเรียนรู้กติกามารยาท และสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป  นอกจากนั้นยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสำหรับเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ  และระดับจังหวัด  ต่อไป   นอกจากบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาแล้ว  ในกีฬาสีครั้งนี้  ยังมีการประกวดกองเชียร์ และลีดเดอร์ อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ