saostar

Banner โฆษณา

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัด BIG Cleaning Day แก้ปัญหาฝุ่นละออง

การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมฯ และเทศบาล จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายในพื้นที่ให้ลดน้อยลง

วันนี้( 7 ก.พ.) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ,ประธานชมรมเขตประกอบการเสรีแหลมบัง ,ประธานชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง ,หน่วยงานแหลมฉบัง และผู้แทนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day เพื่อร่วมใจแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่บริเวณด้านหน้า อาคารห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยในหลายพื้นที่ประกอบการกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ์ภาพ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน และถนนสายต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อให้ปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ลดน้อยลง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ