saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาแจกผ้าปิดจมูกและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่แหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา ชลบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลทุ่งศุขลา ออกเดินรณรงค์แจกผ้าปิดจมูกและให้ความรู้ในการป้องกันแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง หลังพบว่าในพื้นที่มีค่า ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

วันนี้ ( ก.พ. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ชัชวาล วัฒนะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง สมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันใน โครงการห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชนจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน ให้กับประชาชนในชุมชนอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลทุ่งศุขลา เนื่องจากการตรวจสอบพบว่ามีค่าฝุนละออก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จึงมีความเป็นห่วงว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการป้องกันตนเองที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องต้องมารณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

สำหรับพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า มีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ พื้นที่ได้แก่ ตำบลบ่อวิน และตำบลทุ่งศุขลา ที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จึงมีการรณรงค์กันเกิดขึ้น โดยในวันนี้ได้ร่วมกันนำหน้ากากอนามัย ผ้าปิดจมูก ที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้มาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนอ่าวอุดม และชุมชนบ้านทุ่ง ที่มีนักเรียนนักศึกษา คนทำงานในโรงงานพักอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้รถน้ำจากเทศบาลนครแหลมฉบัง มาฉีดน้ำตามบริเวณจุดเสี่ยงที่มีฝุ่นละออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกต้องอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ