saostar

Banner โฆษณา

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความต้องการของเกษตรกร

                 วันนี้ ( 26 ก.พ.) นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ  ศาลาอเนกประสงค์ ภายใน โรงเรียนบ้านหุบบอน   ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

              โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ มีเกษตรกรจากพื้นที่ตำบลเขาคันทรงและใกล้เคียงมารับบริการ กิจกรรมที่นำมาบริการในวันนี้ประกอบด้วย การบริการด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอศรีราชา ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร ในการดำเนินกิจกรรมและให้บริการด้านต่างๆ อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ