saostar

Banner โฆษณา

นักกีฬาเกือบสามพันคนร่วมเดิน วิ่งการกุศล Home Running Day

นักกีฬา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียนเกือบสามพันคนร่วมการแข่งขันเดิน -วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 2 เพื่อ หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า

วันนี้ ( 2 ก.พ. ) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน มาสเตอรืเชิดชัย ยังให้ผล ประธานสวัสดิการครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้จัดการแข่งขันเดิน -วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 2 เพื่อ หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยมี ดร.สุมิตร  เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักกีฬา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกือบสามพันคน ที่บริเวณหน้าสนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จัดการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 เดินการกุศล ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1) รุ่นทั่วไปไม่จำกัดเพศ 2) รุ่นครอบครัว 3 คน ประเภทที่ 2  วิ่งมินิมาราธอนการกุศล ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่ 1) รุ่น VIP 2) รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 3) รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย      4) รุ่นนักเรียนหญิง 5) รุ่นประชาชนทั่วไปชาย และ 6) รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งในปีนี้ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2831 หรือรุ่นช้างเผือกรุ่นแรก นำโดย นายธีรวัจน์ รุจน์บุญวัฒน์ ประธานรุ่น รวมทั้งยังมี นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ ร่วมอยู่ในรุ่นนี้ด้วย ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุก ๆ คน และอุทิศส่วนบุญสวนกุศลแด่ครู อาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ล่วงลับไปแล้ว ที่บริเวณศาลาไทยภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สำหรับกิจกรรมในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ และพบกับศิลปิน โป่ง หินเหล็กไฟ และ ปู แบล็คเฮด มาสร้างความบันเทิงในวันนี้ด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ