saostar

Banner โฆษณา

คึกคักเลือกตั้งล่วงหน้า เขต 5 จังหวัดชลบุรี ผู้มาใช้สิทธิกว่าสี่หมื่นคน


บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ห้า จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรีสุดคึกคัก ประชาชนจำนวนมากตื่นตัว มาต่อแถวเข้าคิวเพื่อใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00น. ทำการจราจรติดขัดโดยรอบ

                วันนี้ ( 17 มี.ค. ) บรรยากาศ ณ จุดรับเลือกตั้งที่ห้า จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนขอให้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในเขตนี้จำนวน 41,963 ราย เดินทางมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก ทำการจราจรโดยรอบเมืองศรีราชา รวมทั้งบริเวณจุดลงคะแนน มีรถติดขัดเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งป้องกันการเกิดอาชญากรรมอีกด้วย

                ในส่วนของการให้บริการภายในจุดรับเลือกตั้งล่วงหน้า ทางอำเภอศรีราชาได้มีการแบ่งภาคของผู้ที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ตามแต่ละสีของอาคารเรียน พร้อมทั้งบอร์ดการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง ของแต่ละจังหวัดแต่ละภาค และเจ้าหน้าที่  แต่ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและชัดเจน ผู้ที่ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ Application Smart vote ของที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำไว้ในโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย โดยที่เขตนี้ยังไม่มีผู้กระทำผิดกฎการเลือกตั้ง เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับประชาชนโดยตลอดทุกจุด

โดยในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชานั้นมี ผู้มาขอลงทะเบียนแล้วตั้งล่วงหน้านอกกันในเขต จำนวนมากกว่า 41,963 รายและผู้ขอใช้สิทธิ์ ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ 5  จำนวน 139 คน  สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ประชนทุกคนจะได้รับบัตรเพียงใบเดียว กาเบอร์เดียวได้ผล 3 อย่าง คือ 1.นำไปคิดคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2.นำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนทุกเขตเลือกตั้งของทุกพรรคการเมือง มาคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง และ 3.พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ จ.ชลบุรี มีประชาชนแสดงความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากเป็นอันดับสองของประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 221,541 คน โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ห้านี้ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่าสี่หมื่นคนเลยทีเดียวข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ