saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลบางละมุง

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการวิ่งการกุศลให้แก่โรงพยาบาลบางละมุง เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

                วันนี้ ( 28 มี.ค. ) ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 217,929 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท )โดยมี  ร.ท.ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการสำนักงานการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้อำนวยการส่วน ประธานชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน


ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่ง ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ที่ผ่านมา การท่าเรือแหลมฉบัง ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงาน ครอบครัวพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพแข็งแรง และเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยการนำรายได้จากการจัดการแข่งขันไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและชุมชน  ซึ่งในอนาคตจะยังมีแผนจะจัดกิจกรรมเดินวิ่งในทุก ๆ ปีต่อไป 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ