saostar

Banner โฆษณา

สงกรานต์กองข้าว บ่อทำบุญ หมู่ 2 บางพระ บ่อน้ำที่ไม่เคยแห้ง

ชาวชุมชนบางพระร่วมจัดประเพณีสงกรานต์กองข้าว บ่อทำบุญ บ่อน้ำที่ไม่เคยแห้งเพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน

 ที่ ลานเอนกประสงค์ชุมชนพร้อมใจชายทะเล หมู่ 2 ตำบลบางพระ ได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์กองข้าว บ่อทำบุญ ซึ่งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนายเอกรัฐ  เกตุวัตถา ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 เป็นประธานจัดงาน นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดงาน  พร้อมคณะผู้บริหาร สภาวัฒนธรรมตำบลบางพระและชาวชุมชนบางพระ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน จากนั้น ชาวชุมชนได้ร่วมกันนำอาหารคาวหวานมารวมกันและทำพิธีบวงสรวงกองข้าว เซ่นไหว้ให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติ โดยมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณต่างๆ ที่ได้รับของเซ่นไหว้ จะไม่ทำร้ายชาวบ้าน และในปีนี้ได้มีการแข่งขันชักคะเย่อเพื่อสร้างความรักและสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งภายในงานบรรดาชาวชุมชนและภาคเอกชนต่างนำอาหารนานาชนิดกว่า 40 ซุ้ม ให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรีตลอดงาน จากนั้นประธานในพิธีได้ขึ้นเปิดงานประเพณีกองข้าวบ่อทำบุญอย่างเป็นทางการ

                 โดยบ่อทำบุญมีความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่กองทัพเรือได้ทำการขุดไว้สำหรับใช้อุปโภค ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยปรากฏว่าน้ำในบ่อจะแห้งลงและยังเป็นน้ำจืดทั้งที่บ่ออยู่ใกล้กับทะเล มีความลึกประมาณ 10 เมตร โดยในปัจจุบันชาวชุมชนในละแวกนั้นก็ยังใช้น้ำในบ่อในการอุปโภคอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่องานกองข้าวบ่อทำบุญ โดยในปีนี้ครบรอบ 102 ปี ของการบูรณะบ่อทำบุญ จากข้อความที่จารึกไว้ว่า ข้าพเจ้านายชม ชาวจีน แม่กิมเตี๋ยวได้ปฏิสังขรณ์ บ่อทำบุญขึ้นใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2460 โดยได้มีการเทพื้นซีเมนต์ขึ้นใหม่ โบกซีเมนต์ข้างนอกและในใหม่ รวมทั้งสร้างหลังคาคลุมบ่อขึ้นมาใหม่ และข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญให้แก่ท่านเจ้าของเดิมที่ได้สร้างขึ้น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ