saostar

Banner โฆษณา

คณะกรรมการหมู่บ้านอัมพรเพลส แจง 20 ล้านบาท โปร่งใส ลูกบ้านได้ประโยชน์
คณะกรรมการหมู่บ้านอัมพรเพรส  ศรีราชา จ.ชลบุรี แจงงบ 20 ล้านบาท ที่ได้จากกรณีพิพาทเรื่องที่ดินของหมู่บ้าน จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านให้ดีขึ้น ยืนยันทำเพื่อส่วนรวม หากชาวบ้านไม่มีความเชื่อมั่น พร้อมลาออก

จากกรณีที่มี มีสมาชิกในหมู่บ้านอัมพรเพสล ออกมาให้ข่าว ว่าคณะกรรมการหมู่บ้านอัมพรเพรส  ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ชุดปัจจุบัน เตรียมแผนใช้เงินส่วนกลาง จำนวน  20 ล้านบาท ที่ได้จากกรณีพิพาทระหว่างเจ้าของโครงการกับนิติบุคคลส่วนกลาง จนล่าสุดศาลฎีกาได้ตัดสินจ่ายเงินชดเชยจำนวนดังกล่าวมาให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านอัมพรเพลสนั้น และคณะกรรมการหมู่บ้านได้เตรียมนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากข้อพิพาทมาสร้างมินิกอล์ฟตามคำสั่งศาลฎีกาและเตรียมนำไปพัฒนาส่วนต่าง ๆ  ของหมู่บ้าน 

ซึ่งก่อนหน้านั้นทางคณะกรรมการหมู่บ้านชุดปัจจุบัน จึงได้เรียกประชุมลูกบ้าน เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ เพื่อชี้แจ้งให้ถึงการดำเนินงานว่าทางคณะกรรมการมีแผนที่นำเงินดังกล่าวไปพัฒนาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค เช่น  การปรับภูมิทัศน์หน้าหมู่บ้าน  ก่อสร้างสนามแบดมินตัน 2 สนามแทนสนามว่ายน้ำ  ปรับปรุงสวนสาธารณะ สร้างสนามมินิกอล์ฟ และรื้อทำถนนเมนหลักของหมู่บ้านใหม่ให้สูงขึ้น  10  ซม.  ซึ่งจะใช้งบทั้งสิ้นประมาณ  12-17  ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมาหมู่บ้านมีความชำรุดทรุดโทรม คณะกรรมการหมู่บ้านชุดเก่าไม่มีการปรับปรุงให้ดูสวยงามน่าอยู่

 โดนแผนการพัฒนาดังกล่าว มีลูกบ้าน บางส่วนเกิดความรู้สึกห่วงกังวลและ ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณถึงขนาดนั้น จึงได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา ให้มาช่วยไกล่เกลี่ย พร้อมทั้งมีการนำเสนอข่าวออกไปแล้วนั้น

 ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่าจาก นายอรุณ  เอี่ยมฉลาด  รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้านอัมพรเพรส ศรีราชา ว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิน  ทั้งนี้คงต้องรอหนังสือสรุปจากทางศูนย์ดำรงธรรมว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป  ที่ผ่านมาตนได้เข้าชี้แจงกรณีการใช้เงินจำนวน  20  ล้านบาทนั้น ไม่ใช่เป็นเงินส่วนกลางที่เก็บจากสมาชิก  แต่เป็นเงินที่ได้จากการบังคับคดี ซึ่งจะต้องนำมาก่อสร้างสนามมินิกอล์ฟ ตามคำพิพากษาของศาลและจะนำไปทำอย่างอื่นไม่ได้  ส่วนเงินที่เหลือ จะนำไปพัฒนาปรับปรุงสโมสร ,สระว่ายน้ำ ,สวนสาธารณะ ที่ชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้แล้ว  โดยจะนำเงินจากการบังคับคดี มาทำนุบำรุงสาธารณูปโภคที่ชำรุดเสียหายดังกล่าว ตามหน้าที่ของนิติบุคคลเท่านั้น

นายอรุณ   กล่าวต่อไปว่า  การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในหมู่บ้านอัมพรเพรส ศรีราชา นั้น ต้องการทำเพื่อส่วนรวม เพื่อให้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาไม่เคยพัฒนาและปรับปรุงเลย และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วจะทำให้บ้านที่พักอาศัยมีราคาปรับตัวสูงขึ้นด้วย  แต่อย่างไรก็ตามหากคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้ ทำเพื่อหาผลประโยชน์หรือมีนอกมีใน ทางคณะกรรมการก็พร้อมลาออกหากลูกบ้านมีมติไม่ต้องการให้บริหารต่อไป

แหล่งข่าวภายในหมู่บ้านอัมพรเพรส  ศรีราชา  กล่าวว่า  ในความเป็นจริงแล้วลูกบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการพัฒนาปรับปรุงให้หมู่บ้านมีความสวยงามและหน้าอยู่อาศัยมากขึ้น แต่การพัฒนาควรจะค่อยเป็นค่อยไป หรือรับฟังความคิดเห็นถึงความต้องการของลูกบ้านบ้าง  โดยไม่ใช่จะให้เป็นไปตามโครงการที่คณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอมา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสร้างความไม่พอใจในครั้งนี้ จนมีผู้ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาให้ช่วยมาไกล่เกลี่ยหลังจากเกิดเรื่องราวขึ้นมาข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ