saostar

Banner โฆษณา

สมิติเวช ศรีราชา แต่งชุดประจำภาค ขบวนแห่ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณี

คณะผู้บริหาร นายแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมแต่งชุดไทยประจำภาค เดินขวนและร่วมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์

วันนี้ (11 เม.ย. ) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ผู้บริหารและแพทย์ นำโดย รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นพ.ภารดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี  พร้อมผู้บริหาร นายแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมกันแต่งชุดไทยประจำภาคย้อนยุคสวยงาม มาเดินขบวนกลองยาวเป็นสีสันในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับ ปีนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมสำหรับแพทย์ พยาบาล พนักงานและผู้รับบริการ เริ่มด้วย ขบวนแห่ชุดไทยในสมัยต่างๆ และเดินขบวนด้วยชุดแต่งกายประจำภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มาเดินขบวน และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ พร้อมการประกวดเทพีสงกรานต์ และในส่วนกิจกรรมสำหรับลูกค้า ได้มีการตั้งจุดสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ