saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยตลอดไป

วันนี้ (13 เม.ย.) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่แหลมฉบัง ได้ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงามอันดีงามของไทยให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  มาเป็นประธานในพิธี  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง

โดยภายในงานจัดให้มีพิธีการทางศาสนา โดยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 13 รูปมาทำพิธีทางศาสนา สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งในงานยังมีการจับของรางวัลเป็นเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมในงาน รวมทั้งยังมีกิจกรรมการแข่งขันกินข้ามหลามชาย การแข่งขันกินลอดช่องหญิง โชว์กลองยาว รำวงย้อนยุค การปีนเสาน้ำมัน ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในวันสงกรานต์อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ