saostar

Banner โฆษณา

คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ร่วมประเพณีแห่พญายมบางพระ หนึ่งเดียวในโลก

นักท่องเที่ยวคึกคัก เข้าร่วมประเพณีแห่องค์พญายม สงกรานต์บางพระ ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ก่อนนำองค์พญายมไปลอยทะเลเพื่อเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศก ตามความเชื่อมาแต่โบราณ

                วันนี้ ( 18 เม.ย ) นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทสมนตรีตำบลบางพระ จัดประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ภาคเอกชนผู้นำชุมชน และชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ ร่วมขบวนแห่องค์พญายม โดยมีชุมชนและหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้จำนวน 31 ขบวน โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                โดยในปีนี้หุ่นพญายมมีลักษณะหน้าตาที่ดุดัน ซึ่งเรียกว่าเป็นภาคนรก ส่วนสรีระเป็นภาคเทวดาที่มีความสมส่วนสง่างาม มีขนาดความสูงจากยอดชฎาถึงฐาน 190 เซนติเมตร  หน้าตักกว้าง 140 เซนติเมตร ซึ่งองค์จะใหญ่กว่าทุกๆปี  มีเครื่องทรงสร้อยสังวาลรูปหัวกะโหลก มือขวาเงื้อมือถือพระขรรค์ ส่วนมือซ้ายมีลักษณะเหมือนชี้นิ้วเหมือนมีความหมายเป็นนัยยะเตือนให้ทุกคนละเว้นการกระทำชั่ว

หลังจากขบวนแห่องค์พญายมถึงชายทะเลบางพระได้มีพิธีบวงสรวงองค์พญายมโดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา  เข้าร่วมในพิธีก่อนจะร่วมกันลอยองค์พญายมสู่ทัองทะเลต่อไป

ซึ่งประเพณีนี้เป็นความเชื่อของชาวบางพระว่าสามารถสะเดาะเคราะห์ และปล่อยสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ การแห่องค์พญายม ในวันสงกรานต์นั้นจากเป็นความเชื่อของชาวบางพระตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ซึ่งเดิมนั้นตำบลบางพระนั้น เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่เลียบชายฝั่งทะเล โดยมีชาวบ้านยืดอาชีพ ทำการประมงเป็นหลัก

จนอยู่มาวันหนึ่ง ได้เกิด มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค อหิวา ที่ทำให้ชาวบ้าน และสัตว์เลี้ยงต้องล้มป่วยและตายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เลย แต่อยู่มาวันหนึ่ง ได้มีชาวบ้านเกิด นิมิต ว่าการที่จะลบล้างให้ชาวบ้านตำบลบางพระได้พ้นภัย จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ก็คือ การสร้างองค์พญายมผู้เป็นใหญ่ ขึ้นมาเพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ พร้อมทั้งนำเครื่องบวงสรวงมาเซ่นไหว้ แล้วแห่นำไปทั่วหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านทุกคน มารวมตัวกันที่บริเวณ กลางลานหมู่บ้าน เพื่อเป็นการทำพิธีขอขมาลาโทษ ต่อองค์พญายม ผู้เป็นใหญ่และทำการปล่อยองค์พญายมออกสู่ทะเลข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ