saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระเปิดงานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ

เทศบาลตำบลบางพระเปิดงานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ ประจำปี 2562 โชว์การแสดงประวัติการเกิดประเพณีพญายม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน

     ที่  เวทีสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ได้จัดมีพิธีเปิดงานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ ประจำปี 2562 ซึ่งก่อนพิธีเปิดได้มีการ แสดงประกอบแสงสีเสียง สื่อผสม ชุดบางพระนริยบาล ซึ่งเป็นตำนานขององค์พญายม และประวัติการเกิดประเพณีการแห่พญายมบางพระ และการปั้นหุ่นพญายม โดยใช้ผู้แสดงที่เป็นชาวชุมชนต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งการแสดงก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก จากนั้นนายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ ประจำปี 2562 และนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดงานเพื่อเป็นการสืบสานและบูรณาการประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระให้เป็นที่รู้จักและ ประทับใจต่อผู้มาเยือน และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และมีความยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ซึ่งหลังจากนี้จะมีพิธีแห่หลวงพ่อฉิ่ง หลวงพ่อกัง หลวงพ่อบู๊ ที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ และแห่องค์พญายม ไปตามชุมชนต่าง ๆ ก่อนที่จะปล่อยองค์พญายมลงสู่ทะเล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ