saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันนี้ ( 11 เม.ย. ) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีเป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และพนักงาน เข้าร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โดยก่อนเริ่มพิธี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นได้นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป ก่อนการรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบต่อกันมายาวนาน

หลังจากนั้นยังไปร่วมกันรดน้ำที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองคืผู้ทรงก่อตั้งดรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ