saostar

Banner โฆษณา

ช่างปั้นหุ่นพญายมบางพระรับรางวัลศิลปินดีเด่น

 ช่างปั้นหุ่นพญายมบางพระรับรางวัลศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีประจำปี 2562

                 ด้วยจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีประจำปี 2562 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน โดยมีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 6 คนหนึ่งในนั้นคือนายประพันธ์  พลเมืองรัตน์ ยได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นสาขาช่างฝีมือ ประเภทภาพปั้น ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศจากนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีผลงานที่สำคัญคือเป็นผู้พัฒนารูปแบบ การปั้น องค์พญายม สำหรับใช้ในงานแห่พญายมบางพระ ผลงานปั้นชิ้นงานต่างๆในวัดเขาบางทราย อาทิ รูปปั้นพระสังกัจจายน์  บ่อพญานาค  ซุ้มประตูวัด  หอระฆัง  ปั้นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเป็นต้นโดยนายประพันธ์  พลเมืองรัตน์  มีใจรักในศิลปะการช่างผสมผสานกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนแม้จะไม่ได้ผ่านจากสถาบันโดยตรงแต่ผลงานก็มีคุณค่าต่อแผ่นดิน ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นเหมือนครูที่ทำให้นายประพันธ์รู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานทุกชิ้นเท่าเทียมกันและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปสัมภาษณ์นายประพันธ์   พลเมืองรัตน์  ช่างปั้นหุ่นพญายม


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ