saostar

Banner โฆษณา

พญาไทศรีราชาจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และสืบสานประเพณีปฏิบัติของคนไทยที่สืบต่อกันมา

วันนี้ ( 9 เม.ย. ) นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และสืบสานประเพณีปฏิบัติของคนไทยที่สืบต่อกันมา โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นางเฉลา เจริญสันติสุข ผู้บริหารบริษัทศรีราชาแพคกิ้งวู้ดจำกัดเข้าร่วมอวยพร  ที่บริเวณแผนก OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อจากนั้นได้นำผู้บริหารสรงน้ำพระพุทธรูป ก่อนที่จะรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ อันแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติของประชาชนชาวไทยสืบต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และแขกผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ