saostar

Banner โฆษณา

ดีเซลบี10 เปิดแล้วที่เมืองชล แห่งแรกในประเทศไทย


พีทีที โออาร์ เปิดจำหน่ายน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี 10 แห่งแรกของไทย ที่ จ.ชลบุรี เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงพลังงาน และในอนาคตเป็นน้ำมันดีเซลหลักของประเทศ

วันนี้ (29 พ.ค.) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ ร่วม พิธีเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี10 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในสถานีบริการน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น อีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีแผนงานให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 เป็นน้ำมันประเภทหลักของประเทศไทย เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ในปี พ.ศ. 2564 โดยกระทรวงการคลังได้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อุดหนุนราคา ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 1 บาทต่อลิตร ซึ่งหากเป็นไปตามที่วางแผนไว้ จะทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบรวม 2 ล้านตันต่อปี เพื่อให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี

“กระทรวงพลังงานมั่นใจว่าจากคุณภาพมาตรฐานของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ความพร้อมของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น รวมถึงความพร้อมของค่ายรถยนต์ ที่ปัจจุบันได้การรับรองว่ารถยนต์ สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ซึ่งมีถึง 12 ยี่ห้อ รวม 944 รุ่น นั้น จะช่วยให้ผู้ใช้รถดีเซลมั่นใจในคุณภาพของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 มากยิ่งขึ้น”

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือพีทีที โออาร์ กล่าวว่า พีทีที โออาร์ พร้อมจำหน่ายน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี 10 ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจำหน่ายในภาคตะวันออกและภาคใต้ และมีแผนงานขยายการจําหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ให้เป็นน้ำมันดีเซลประเภทหลักของประเทศตามแผนของกระทรวงพลังงานให้ได้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ พีทีที โออาร์ เชื่อมั่นว่าด้วยคุณภาพของน้ามัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี 10 ที่ทั้งกระทรวงพลังงานและค่ายรถยนต์ต่างก็ให้การรับรองนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และการใส่สารเพิ่มค่าซีเทน ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงเพิ่มขึ้น อีกทั้งคุณสมบัติของน้ำมัน พีทีที อัลตร้าฟอร์ช ดีเซล บี 10 ที่เผาไหม้สมบูรณ์ ลดควันดำได้ร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลปกติ จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิราพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 1 บาทต่อลิตร ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันของผู้ใช้รถอีกด้วย การสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิตเป็นไบโอดีเซล บี 100 และนำมาผสมเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 นี้ นับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกปาล์มได้โดยตรง "พีทีที อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี 10 แรงคุ้มค่ารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมดูแลเกษตรกรไทย"ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ