saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 อำเภอศรีราชา ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการกระทำความดีโดยการทำความสะอาดถนน ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้ ในบริเวณชุมชน

วันนี้ ( 23 พ.ค. ) นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการกระทำความดีโดยการทำความสะอาดถนน ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้ เพื่อให้บริเวณชุมชนมีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามตลอดไป โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยังร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ที่บริเวณหน้าเทศบาลนครแหลมฉบัง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ซึ่งทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีการร่วมกิจกรรมร่วมกันอันจะเกิดความรักใคร่สามัคคีต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ