saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก  วันที่  31 พฤษภาคม โดยมีคำขวัญในปีนี้ว่า “บุหรี่เผาปอด”

     วันนี้  ( 31 พ.ค. ) นายแพทย์ธเนศ  จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ รณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึง โรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ ซึ่งได้ออกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก  วันที่  31 พฤษภาคม  2562 ว่า  บุหรี่เผาปอด โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ที่บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

     โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาชาดไทย รวมทั้งยังเป็นองค์กรการกุศลด้านมนุษยธรรม ที่มีหน้าที่หลัก  และรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”  โดยกิจกรรมที่ทางคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดขึ้น   มีดังนี้ จัดนิทรรศการ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิดข้อมูลต้องรู้ ผลกระทบของควันบุหรี่ต่อ ตาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ และสมรรถนะร่างกายกับการสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยหลังพิธีเปิดได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลากรของทางโรงพยาบาลจำนวน 3 คน ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ