saostar

Banner โฆษณา

สมิติเวชศรีราชา ซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิต

วันนี้ ( 8 พ.ค.) โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิต  เนื่องจากพื้นที่อำเภอศรีราชาอยู่ในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทางโรงพยาบาลในการรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หากเกิดอุบัติภัยหมู่ และกรณีสารเคมีรั่วไหล และเป็นการทบทวนแผนอุบัติภัย ประจำปีของโรงพยาบาลจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย สถานีตำรวจภูธรศรีราชา และบุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เข้าร่วม

กิจกรรมช่วงบ่าย จัดให้มีการฝึกซ้อมภาคสนาม จำลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน และอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมี เริ่มที่บริเวณวงเวียนเกาะลอย เมื่อสองแถวเบรกแตก ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ เสียหลักพลิกคว่ำ มีผู้บาดเจ็บ 10 คน และสถานการณ์ที่ 2 ช่างซ่อมบำรุง 1 คน ซ่อมเครื่องรมข้าวโพด และเกิดระเบิดขึ้น ทำให้สารเคมีที่รมข้าวโพดกระเด็นสัมผัสร่างกาย สารระเหิดกลายเป็นแก๊สสูดดมเข้าไป เจ้าหน้าที่ ที่พบเห็นเหตุการณ์ ต้องปฏิบัติตามการซ้อมแผนของโรงพยาบาล โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพนักงาน ผ่านทางรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อตรวจสอบและคัดแยกผู้ป่วย เพื่อการดูแลในเบื้องต้น และสำหรับผู้ป่วยหนัก จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยลุล่วงตามแผนปฏิบัติงานเป็นอย่างดีข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ