saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชาทุ่มงบ 10 ล้านบาท เซ็นนักกีฬาช้างเผือก 108 ราย

   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดงานปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2562 ทุ่มงบประมาณ 10 ล้านบาท เซ็นนักกีฬาฟุตบอลและตะกร้อจำนวน 108 ราย หวังทวงความยิ่งใหญ่ในกีฬานักเรียนขาสั้นกลับคืนมา

                วันนี้ ( 7 มิ.ย. ) ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ (นักกีฬาช้างเผือก) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักกีฬาที่ได้รับทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ รวมถึงรับทราบสาระสำคัญของสัญญา และได้ทำสัญญากับทางโรงเรียน โดยมี มาสเตอร์ยุทธนา ธรรมประเสริฐ หัวหน้างานกีฬาและนักกีฬาโครงการพิเศษ ฝ่ายกิจกรรม นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้เชิญ มาสเตอร์จเด็จ มีลาภ ผู้ฝึกสอนสโมสรการท่าเรือเอฟซี อดีตผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการช้างเผือกของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากลับมาเป็นที่ปรึกษาของนักกีฬาโครงการช้างเผือก เพื่อทวงความยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาขาสั้น  กลับมาสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอีกครั้ง

                ในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ มีนักกีฬาโครงการพิเศษทั้งสิ้น 108 คน แยกเป็นประเภทกีฬาฟุตบอลจำนวน 85 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาระดับเกรดเอ จำนวน 62 คน ระดับเกรดบี จำนวน 15 คน ระดับเกรดซี จำนวน 8 คน และประเภทกีฬาตะกร้อ จำนวน 23 คนซึ่งเป็นนักกีฬาระดับเกรดเอทั้งสิ้น โดยในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาให้ทุนนักกีฬาโครงการพิเศษตามระดับความสามารถ ปีการศึกษาละประมาณ 10 ล้านบาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ