saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาจัด ฟุตซอล ศรีราชา คัพ ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ฟุตซอล ศรีราชา คัพ  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562 เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด

                ที่  โรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ประเภท ฟุตซอล ศรีราชาคัพประจำปี2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติดรวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีตัวแทน นักกีฬาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

                สำหรับการแข่งขันฟุตซอล ศรีราชาคัพ  ครั้งนี้ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท   มีทีมสมัคร เข้าร่วมแข่งขัน  รวม  20  ทีม  ได้แก่  ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) จำนวน  3 ทีม ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)    จำนวน  3 ทีม  ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย)  จำนวน  4 ทีม ประเภทประชาชนชาย จำนวน 6 ทีม และประเภทอาวุโสชายอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีจำนวน  4  ทีม

โดยใช้ระบบการแข่งขัน แบบพบกันหมด เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน  ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ทีมที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 1 และ 2 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 21 กรกฎาคม  ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัล  พร้อมถ้วยรางวัล  ส่วนอันดับสองและอันดับสาม จะได้รับเงินรางวัล โดยหลังพิธีเปิดเป็นการแข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎ์นิยมธรรมกับทีมโรงเรียนศรีราชา


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ