saostar

Banner โฆษณา

ดาราสมุทรจัด งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ เชิดชูครูนานปี

โรงเรียนดาราสมุทรจัด งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ เชิดชูครูนานปี ต้อนรับครูใหม่และ นิสิตฝึกสอนปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนได้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ที่ศาลาร่วมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราสมุทร พร้อม คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ครู และ นักเรียน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในพิธีการแสดงมุทิตาจิต ฉลองครูนานปี และครูเกษียณ อายุการทำงาน เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน เห็นถึงความสำคัญในการเรียนการสอน การเคารพ ครู บาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ ประสาน วิชาความรู้  แด่ ลูกศิษย์ และเพื่อเชิดชูเกียรติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ครู จนเกษียณอายุ การทำงาน ภายในพิธี มีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้นานปี ที่มีอายุการทำงานมากกว่า 10 – 45 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 35 คน ครูใหม่ และ นิสิตฝึกสอน จำนวน 42 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ ครูใหม่ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครู เหมือนดั่งครูรุ่นพี่ ต่อไป พร้อมรับฟังการกล่าวความในใจ ของตัวแทนครู ที่ได้ร่วมทำงาน พัฒนาการศึกษา แสดงถึงความสำคัญของ บทบาทหน้าที่ ครู ที่มีต่อลูกศิษย์ และเนื่องในโอกาส วันครู ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ