saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี จัดงานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์

กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ เพื่อนำรายได้หักค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ในระยะทาง 4 และ 10 กิโลเมตร ที่บริเวณบนสะพานชลมารควิถี จังหวัดชลบุรี


วันนี้ ( 15 มิ.ย. ) คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์  ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ บริเวณสะพานชลมาศวิถีจังหวัดชลบุรี โดยนำรายได้หักค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  นางปัทมา คุณสืบพงษ์พันธุ์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี  นางมนัสนันท์จันทรภัทร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา  ดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ และนางสาวดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดชลบุรี ร่วมงาน ณ ห้องประชุมทรีนิตี้ อาคารบูรณาการ โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

          สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2552 ณ บริเวณสะพานชลมารควิถีจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายและจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชลบุรีโดยมีการแข่งขันได้แบ่งการสมัครออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟันรันระยะทาง 4 กิโลเมตรค่าสมัครคนละ 500 บาทเวลาปล่อยตัว 05. 45 น. และประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตรค่าสมัครคนละ 600 บาท เวลาปล่อยตัว 05.30 น. ของวันแข่งขัน โดยนักวิ่งทุกคนที่ลงสมัครได้รับเสื้อสุดเท่เก๋ไก๋ จำนวน 1 ตัวและเหรียญแห่งความภาคภูมิใจรวมถึงรางวัลในลำดับต่างๆซึ่งในทุกระยะทางวิ่งนักวิ่งจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายโดยมีไฮไลท์สำคัญที่บนสะพานชลมารควิถีในเวลาเช้าตรู่ที่ใช้เป็นเส้นทางแข่งขันซึ่งนักวิ่งทุกคนจะประทับใจไม่รู้ลืมโดยจุดเริ่มต้นการแข่งขันและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน ณ บริเวณถนนหน้าสวนสาธารณะตำหนักน้ำจังหวัดชลบุรี

ขอเชิญผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ช่องทางสมัครออนไลน์ https://www.runlah. com/event/cm19 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/educationrunch/

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ