saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาปล่อยแถวกิจกรรมณรงค์การสวมหมวกนิรภัย


 วันนี้ ( 21 มิ.ย. ) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการปล่อยแถวกิจกรรมณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ที่เกิดจากการขับขี่รถจักยานยนต์โดยไม่สวมหมวกหมวกนิรภัย รวมทั้งรณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา โดยมี เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา นักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วม ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ