saostar

Banner โฆษณา

ชาวศรีราชาค้านเส้นทางรถไฟทางคู่ ขอให้พิจารณาปรับเส้นทางผ่าชุมชน

ชาวบ้านตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมเสนอแนะแนวทางขอคัดค้านขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางรถไฟทางคู่สายชุมทางศรีราชา ระยอง เส้น AB1 ,AB2 ที่ตัดผ่านชุมชน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เส้นทางรถไฟจะตัดผ่าน

                จากกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ศึกษาแนวทาง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชุมทางศรีราชา-ระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไร้รอยต่อ ซึ่งได้ศึกษาและกำหนดเส้นทางแนวทางรถไฟทางคู่ไว้จำนวน 4 เส้นทางและจะต้องมีการเวนคืนที่ดินเป็นจำนวนมากนั้น

ล่าสุดวันนี้ ( 29 มิ.ย. ) กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเกือบ 100 คน ที่ได้ทราบข่าวว่า เส้นทาง AB1 ,AB2 ซึ่งเป็น 2 ใน 4 เส้นทางที่บริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาเส้นทางมานั้น จะได้รับผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เส้นทางดังกล่าวได้มารวมตัวกันเพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการนี้ ซึ่งพบว่าบางคนยังไม่ทราบข้อมูลของโครงการนี้เลย เมื่อได้รับทราบข้อมูลชาวบ้านต่างมีความเห็นขอให้ที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนเส้นทางที่จะต้องผ่านหมู่บ้านหรือชุมชน โดยอยากให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ซึ่งในเบื้องต้นกลุ่มแกนนำจะนำเรื่องไปเสนอต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้เป็นกระบอกเสียงตัวแทนชาวบ้านนำเสนอเรื่องความเดือดร้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

นายธาดา หิตะจารีย์ ตัวแทนชาวบ้านได้เปิดเผยว่า ชาวบ้านที่มาในวันนี้ไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาประเทศ แต่ที่มาในวันนี้เพียงต้องการขอความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่ในเส้นทางของแนวการก่อสร้างโครงการ ว่าจะขอให้โครงการพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือไปใช้เส้นทางที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดได้หรือไม่ เนื่องจากชาวบ้านหลายรายต้องถูกการเวนคืนที่ดิน หรืออาจได้รับผลกระทบต่อโครงการนี้ในอนาคต ซึ่งจะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ได้ในวันนี้ไปเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ให้เป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านในการยื่นข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

สำหรับโครงการนี้จะมีการประชุมระดับจังหวัดอีกครั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมพานหินรีเจนท์ พื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเวลา 09.00-12.00 น. และจะสิ้นสุดโครงการศึกษาและสรุปเส้นทางว่าจะเลือกเส้นทางไหน 1 ใน 4 เส้นทางที่ทำการศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ