saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษกว่าสามล้านบาท

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ จำนวน 7โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนให้ก้าวสู่สากล พร้อมมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนรวม 15 ทุน รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท

วันนี้ (20 มิ.ย.) เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 7 โรงเรียน  และโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนรวม 15 ทุน ให้กับ บุตรหลานในชุมชนรอบท่าเรือฯ  โดยมอบเป็นทุนในการว่าจ้างครูเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,150,000 บาท โดยมี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง

เรือโท ยุทธนา โมกขาว กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน กับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนผู้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้น สำหรับการประเมินคุณภาพความรู้ของนักเรียนพบว่านักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานที่ดีขึ้น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ