saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังร่วมหน่วยงานรัฐซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลน ชุมชนแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และผู้ประกอบการท่าเรือ จัดกิจกรรม  ซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลน ชุมชนแหลมฉบัง ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก

                เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ ( 7 มิ.ย.) ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ป่าชายเลน ในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก  ที่ทุกภาคส่วนและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์มาโดยตลอดเพื่อการศึกษาระบบนิเวศสัตว์ชายเลน โดยมี  นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง  ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้แทนจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่ บริเวณป่าชายเลนบ้านแหลมฉบังเก่า  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี     

โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางท่าเรือแหลมฉบังได้มีการลงนามในบึกทึกข้อตกลงความร่วมมือกันดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับเทศบาลนครแหลมฉบังและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้

สำหรับป่าชายเลนส์บ้านแหลมฉบังเก่าแห่งนี้ ที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่และชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์และดูแลมาโดยตลอด พบว่า สัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลา ปู นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสะพานไม้สำหรับเดินเข้าไปยังเป็นแหล่งธรรมชาติของป่าชายเลนส์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้วิธีชีวิตสัตว์น้ำป่าชายเลนส์แห่งนี้ได้อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ