saostar

Banner โฆษณา

พญาไทศรีราชาจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตอนกลางคืน


โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตอนกลางคืน เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ ( 28 มิถุนายน 2562 ) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (นอกเวลาทำการ) โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย และสามารถปฎิบัติตามแผนรองรับด้านอัคคีภัย มีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง และเพื่อมาตรฐานของโครงสร้างอาคารสูง จึงมีการทดสอบระบบสนับสนุนต่อภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยเพื่อให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา เข้าร่วม

คุณสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิง ได้จำลองเหตุการณ์ในเวลากลางคืน เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ ห้องควบคุมระบบChiler ชั้น 13 อาคาร A และมีเพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุมเนื่องจากอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร และมีบุคลากรจำกัดในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ใช้แผนอพยพโดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ