saostar

Banner โฆษณา

เอสซี ออโต้แม็กซ์ชนะเลิศฟุตซอลศรีราชาคัพ ครั้งที่ 2 เอสซี ออโต้แม็กซ์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ฟุตซอลศรีราชาคัพ ครั้งที่ ในประเภทประชาชนไปครอง

ที่  โรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายจิร   จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้เป็นประธานมอบถ้วยพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆพร้อมกล่าวปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนฟุตซอล ศรีราชาคัพ ครั้งที่  ตามที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนฟุตซอลศรีราชาคัพครั้งที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่น

ซึ่งการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยโดยมีผลการแข่งขันดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนศรีราชา   รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนศรีราชา   รุ่นประชาชนทั่วไปชนะเลิศได้แก่ทีม SC auto max และรุ่นอาวุโสชนะเลิศได้แก่ทีมรักกีฬาศรีราชา 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ