saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชาพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุในโอกาส 75 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุในโอกาส 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชาและ ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา

     ที่  อาคาร ยอห์น แมรี่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นายพงษ์สวัสดิ์   รัตนเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นประธานจัดงานสมโภช พระบรมสารีริกธาตุในโอกาส 75 ปีอัสสัมชัญศรีราชาอุทยานการศึกษาเพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญ ที่สมควรจะระลึกถึงบรรดาผู้บุกเบิกริเริ่มก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปของอัสสัมชัญศรีราชา จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา ที่จัดพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งทางคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภาได้มอบให้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเมื่อปี 2552 มาประดิษฐาน เพื่อให้ชาวอัสสัมชัญศรีราชาได้ถวายสักการะพร้อมในครั้งนี้ได้มีการ หล่อเทียนจำนำพรรษาเพื่อไปถวายยังวัดต่างๆในอำเภอศรีราชาที่ได้ปฏิบัติมาเป็นประเพณี

ทั้งนี้ เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวัน อาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาโดยเฉพาะนักเรียนจะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันและเรียนรู้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทยไปพร้อมกันด้วย โดยมีพระครูสาธิตกิตติญาณเจ้าคณะตำบลศรีราชาและเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรมพร้อมคณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ