saostar

Banner โฆษณา

ฐานเสียง “นายกฮุ้น” ยังเหนียวแน่น “ครูโต”เข้าวิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ทิ้งอนาคตใหม่ขาดลอย

ศึกเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์​ ฐานเสียง“นายกฮุ้น”อาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ยังคงเหนียวแน่น เมื่อ “ครูโต”สุเมธ ขันตี คนในค่ายเข้าวินผู้ใหญ่บ้านด้วยคะแนนเสียงทิ้ง นายสายัญ ขอพิมาย ผู้สมัครจากค่ายอนาคตใหม่เกือบเท่าตัว


                วันนี้ ( 24 ก.ค. ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังจาก นางวาสนา จันทวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 คนเก่าได้เกษียณอายุราชการลงไป โดยมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนี้ถึง 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายสายัญ ขอพิมาย  เบอร์ 2 นายสุเมธ ขันตี และเบอร์ 3 นางสาวณดา แสวงดี ซึ่งจัดให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขึ้นที่ ศาลาประชาคมวัดศรีรัตนาราม(บ่อหิน) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 15.00 น.หลังจากนั้นเป็นการนับคะแนนในทันที

                ซึ่งหลังจากนับคะแนนจบลง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 2 นายสุเมธ ขันตี คนในค่ายของ “นายกฮุ้น”อาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ก็ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุดด้วยคะแนน 923 คะแนน ทิ้งอันดับที่สองคือ นายสายัญ ขอพิมาย  ผู้สมัครที่มีภาพลักษณ์มาจากพรรคอนาคตใหม่ ที่ได้คะแนนไป 473 คะแนน โดยมีคะแนนทิ้งห่างกันเกือบเท่าตัว ส่วนนางสาวณดา แสวงดี ผู้สมัครอิสระ ได้คะแนนไปเพียง 96 คะแนน ส่งผลให้ นายสุเมธ ขันตี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ คนใหม่อย่างไม่เป็นทางการทันที

                สำหรับในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 5,577 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,557 คน บัตรดี 1,492 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17 ใบ บัตรเสีย 48 ใบ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ