saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัด โครงการโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัด โครงการโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้ความรู้และการทำกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้การรักษาได้ผลเต็มที่ ร่วมไปกับการรักษาทางการแพทย์ 

วันนี้ ( 10 ก.ค. ) นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม โครงการ โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และการทำกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อให้การรักษาได้ผลเต็มที่ ร่วมไปกับการรักษาทางการแพทย์    โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย  มาให้ความรู้ในหัวข้อ โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง  และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  เพื่อสถาบันอาหาร  บริษัทแอ๊บบ๊อต  ลาบอแรตอรีส  จำกัด  บริษัท เนสเล่  จำกัด  มาร่วมสนับสนุนการสาธิตอาหารและจัดฐานกิจกรรม ที่ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

  สืบเนื่องมาจาก พฤติกรรมการกินของปัจจุบันมักเน้นไปที่หน้าตาและความอร่อย ซึ่งเป็นการกินที่ไม่ถูกวิธีนัก เพราะร่างกายของคนเราไม่ได้ต้องการอาหารอร่อย อาหารหน้าตาดี แต่ต้องการเพียงอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้น ซึ่งหากยังกินแบบไม่เลือก ตามใจปาก อีกหน่อยอาจเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมาได้ แต่หากห้ามไม่ทันเป็นโรคแล้ว ก็ยังมีวิธีการกินแบบ วิธีโภชนาบำบัด ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การรักษาได้ผลเต็มที่ ร่วมไปกับการรักษาทางการแพทย์  
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ