saostar

Banner โฆษณา

ชาวมอญรามัญในศรีราชารวมตัวทำบุญในวันอาสาฬหบูชา

แรงงานชาวมอญรามัญ รวมตัวเกือบหลายร้อยคน แต่งชุดประจำท้องถิ่นมอญ ร่วมทำบุญเนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในวันสำคัญทางศาสนา

ที่ วัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีชาวมอญรามัญ ทั้งชายและหญิง หลายร้อยคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา และใกล้เคียง แต่งชุดประจำท้องถิ่นของชาวมอญ มาร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในวันสำคัญทางศาสนา โดยทุกคนได้ร่วมนำพุ่ม ผ้าอาบน้ำฝน และแห่กองผ้าป่ารอบพระอุโบสถ 3 รอบ รวมทั้งมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน ก่อนนำขึ้นบนศาลาการเปรียญ เมื่อขึ้นศาลาทุกคนจะนั่งแบ่งฝั่งออกเป็นชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบไม่ปะปนรวมกันซึ่งเป็นประเพณีงานบุญของชาวมอญรามัญ จากนั้นจึงทำพิธีกล่าวคำถวายกองผ้าป่าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

     ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอศรีราชา มีแรงงานชาวมอญรามัญเข้ามาอาศัย ประกอบอาชีพอยู่เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินทางกลับถิ่นกำเนิด เมื่อถึงเทศกาลงานบุญต่างๆ กลุ่มชาวมอญรามัญจึงได้รวมตัวกันด้วยจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนานำผ้าป่ามาถวายแก่วัดในพื้นที่ ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้ร่วมทำบุญแล้วยังถือเป็นการร่วมพบปะพูดคุยกันอีกด้วย โดยในวันนี้ผู้ที่ร่วมทำบุญทั้งชาย หญิงได้แต่งกายในชุดประจำท้องถิ่นอย่างสวยงาม


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ