saostar

Banner โฆษณา

รวมพลังเอสโซ่ มาช่วย ด้วยรัก ปลูกป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง

กลุ่มผู้บริหาร พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 13 ภายใต้ชื่อโครงการ Day Of Caring ESSO 2019 “มาช่วย..ด้วยรัก” เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ด้วยการปลูกปลา ปล่อยปลา และทำความสะอาดป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง
         
          วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 13 ภายใต้ชื่อโครงการ Day Of Caring ESSO 2019 มาช่วย..ด้วยรักเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ด้วยการปลูกปลา ปล่อยปลา และทำความสะอาดป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง
         
          กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมกันส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกับชาวบ้าน และเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่รวมกว่า 300 คน โดยมีนายอัมพร คชรัตน์ ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง นำกลุ่มชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ
         
          ในวันนี้ทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการสร้างความดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ