saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระ จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะมหากุศล

เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับสถานศึกษา และชาวชุมชนจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะมหากุศล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักษ์ความสะอาด

วันนี้ ( 24 ก.ค. ) นายสมเจตน์ เกตุวัตาถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ จ.ชลบุรี เป็นประธานเดินนำขบวนแห่ กิจกรรม ผ้าป่าขยะมหากุศล ที่ทางเทศบาลร่วมกับหน่วยงาย และสถานศึกษาในตำบลบางพระ จัดขึ้น  โดยเริ่มขบวนแห่ จากโรงเรียนรัตนชัยศึกษา ผ่านบ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลบางพระ จนไปถึง บริเวณเรือนวัฒนธรรมชายทะเลบางพระ เพื่อนำ ขยะรีไซเคิล ในประเภทต่างๆ อาทิ ขยะจากถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ขยะจากเศษวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้า กระป๋องน้ำอัดลม และขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ไปรวมกันคัดแยก เพื่อนำขยะที่ได้จากกองผ้าป่ามหากุศล ที่ร่วมกิจกรรม ไปขายต่อ เเละนำรายได้กลับคืนไปใช้เป็นเงินสนับสนุนงานสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือคนในชุมชน ต่อไป

อาทิ กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในชุมชน ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้คนในชุมชนเกิดความรักและห่วงแหน ในการรักษาความสะอาด และลดปริมาณขยะในชุมชน ภายในขบวนแห่ หน่วยงานต่างๆ ร่วมใจกันตบแต่ง รถนำขบวน และสวมใส่ชุด แฟนซี จากเศษขยะรีไซเคิ่ลในชุมชน พร้อมทั้งยังมีการบรรยายความรู้ การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากประเภทขยะรีไซเคิล ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ