saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา67 พรรษา 28 ก.ค.2562

          วันนี้ (26 ก.ค.) นายบัณฑิต  สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง หน่วยงานโดยรอบท่าเรือฯ และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.62 ที่บริเวณสนามหญ้า อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
         
         
          ทั้งนี้ วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่จักได้แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรตลอดไป
         
         
          โดยนายบัณฑิต ได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจน พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่ง พระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่พสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล เทอญ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ