saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ ( 28 ก.ค.)  นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและ ประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ วัดรังสีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ มติมหาเถรสมาคมกำหนดให้วัดทุกวัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  โดยในพิธี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนารวมพลังถวายพระพรชัยมงคล
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ