saostar

Banner โฆษณา

เยาวชนนครแหลมฉบังรณรงค์งด​ ลดใช้ถุงพลาสติก​ ตัวการทำลายาสภาพแวดล้อม

นักเรียนเยาวชนกว่า​ 150​ คนร่วมเดินรณรงค์งด​ ลดใช้ถุงพลาสติก​ ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นครแหลมฉบังลดใช้ถุงพลาสติก​  Say No Plastic Bag ปีที่​ 1  บริเวณตลาดสี่มุมเมือง​ เทศบาลนครแหลมฉบัง​ ก่อนเข้าร่วมฟังวิทยากรให้ความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปร่วมโครงการต่อไป

วันนี้​( 4 ก.ค.)​ นายธานี​ เกียรติพิพัฒนกุล​ รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง​ พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี​ มั่นเจริญ​ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ เจเาหน้าที่​ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง​ 3  จำนวนกว่า​ 150​ คน​ ได้เดินขบวนรณรงค์ลด​ งดให้ถุงพลาสติกในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นครแหลมฉบังลดใช้ถุงพลาสติก​ Say​ No​ Plastic​ Bag​ ปีที่​ 1 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการลดใช้ถุงพลาสติก​ ให้ความรู้ถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม​ และสุขภาพอนามัย​ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ​ ร้านค้า​ และผู้บริโภคในการรณรงค์ลดพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก​ ที่บริเวณตลาดสี่มุมเมือง​ และห้องประชุมเมืองท่า​ เทศบาลนครแหลมฉบัง​ จ.ชลบุรี​ โดยมี​ นางสาววิดาวรรณ​ ญานะคำ​ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการประจำส่วนสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี​ มาเป็นวิทยากร

เนื่องจากในแต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกถึงแสนล้านใบ​ แต่ถุงพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลมีไม่ถึงร้อยละ​ 1 เนื่องจากต้นทุนการผลิตใหม่มีราคาที่ถูกกว่า​ ปัจจุบันมีการทิ้งขยะถุงพลาสติกลงทะเลแล้วประมาณ​ 3  ล้านกิโลกรัม​ และยังมีการทิ้งกันอย่างต่อเนื่อง​ เนื่องจากยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งถุงพลาสติกที่เข้มงวดและกว้างขวาง​ จึงทำให้มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก​ รวมทั้งยังย่อยสลายได้ยาก​ สร้างสภาวะโลกร้อน​ และก๊าซเรือนกระจก​ ซึ่งหลายประเทศมีการตื่นตัวและใช้มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมกันแล้ว​ เช่น​ การประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกในบังกลาเทศและออสเตรเลีย​ ​เก็บภาษีถุงพลาสติกในไอร์แลนด์​ สิงคโปร์รณรงค์ใช้ถุงผ้าไปช็อปปิ้งในวันพุธแรกของเดือน​ เป็นต้น​ ส่วนประเทศไทยยังคงรณรงค์การใช้ถุงผ้ากันอย่างต่อเนื่อง​ แต่ประชาชนยังขาดความจริงจัง​ ในความร่วมมือรณรงค์การลด เลิกใช้ถุงพลาสติกกันอยู่  หน่วยงานภาครัฐจึงต้องออกมาร่วมกันรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ