saostar

Banner โฆษณา

เคลียร์จบ นิคมแหลมบังรับแก้ปัญหาน้ำคลองแหลมฉบังเน่า ระยะสั้น-ยาว


            เคลียร์ปัญหาจบแล้ว นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังลงพื้นที่ชี้แจง แก้ไข ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแหลมฉบัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนร่วมกับชาวบ้าน

                วันนี้ ( 30 ก.ค. )นายนริศ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตัวแทน นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แก้ไข ปัญหาน้ำในคลองสาธารณะแหลมฉบังเน่าเสีย จากเหตุโรงงาน บริษัทศรีไทย อะโกว จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชำระล้างน้ำเสียจนไหลลงสู่ลำรางน้ำฝนของนิคมฯ ก่อนจะไหลลงสู่คลองสาธารณะ โดยมี นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และชาวบ้านแหลมฉบังเข้าร่วม

                 นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษ กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก่อน แม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังหรือไม่ แต่ที่ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน โดยในระยะเร่งด่วน นิคมฯ จะปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วลงสู่คลองสาธารณะก่อน รวมทั้งเตรียมรถแบ็คโฮไว้เพื่อจะทำการขุดลอกคลองสาธารณะแห่งนี้ได้เลยทันทีที่ต้องการ แต่ต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนว่าจะไปมีกระทบกับส่วนอื่น ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีก็สามารถปฏิบัติการได้เลยทันที ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง สร้างเสริม เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนแหลมฉบังให้มีความยั่งยืนต่อไป

                ทางด้านบริษัทศรีไทย อะโกว นั้นทางนิคมฯ ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารแล้ว ซึ่งทราบว่าถ้าหากให้ทางบริษัทรับผิดชอบ ก็ขอปิดการดำเนินกิจการและย้ายออกไปในทันที ซึ่งทางนิคมฯก็ไม่มีปัญหาตรงจุดนี้ เนื่องจากโรงงานนี้เป็นโรงงานเล็ก ๆ มีพนักงานเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น

หลังจากทางนิคมอุตสาหกรรมแหลมบัง ชี้แจงตอบข้อสงสัยกับประชาชนเป็นที่เรียนร้อยแล้ว ก็ได้มีการปิดประชุมไป จากการตรวจสอบน้ำในคลองสาธารณะแหลมฉบังก็พบว่า ณ ขณะนี้น้ำเริ่มเข้าสู่สภาพปกติแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่ยังเหลือคราบเลนดำ ๆ ที่เกาะอยู่ตามรากไม้ และพื้นคลองอยู่บ้าง แต่ก็ยังต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่เป็นระยะ ๆ ต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ