saostar

Banner โฆษณา

หลายองค์กร ร่วมใจแห่เทียนพรรษาพร้อมผ้าป่าสามัคคีถวายวัดในช่วงเข้าพรรษา


หลายองค์กร ร่วมใจแห่เทียนพรรษาพร้อมผ้าป่าสามัคคีถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวพุทธ และยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงสืบต่อไป

 ที่  วัดพรหมมาวาสคุณแม่พะยอม พรรณโชติกุล   พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา พร้อมคณะ นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ,ชมรมโยคะครูน้อง และญาติสนิท มิตรสหาย  ,นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาฉลาก และประชาชนจำนวนมาก ต่างมาร่วมใจตั้งขบวนแล้วร่วมเดินแห่เทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี  ไปตามเส้นทางระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร และเวียนรอบพระอุโบสถเพื่อนำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน พุ่มผ้าป่าสามัคคีไปร่วมถวายให้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมมาวาส ได้นำไปใช้ในช่วงวันเข้าพรรษา ปีนี้   ซึ่งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานี้ ทางคุณแม่พะยอม และหลายองค์กรนั้น ได้ร่วมกันจัดขึ้นมาเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวพุทธ และยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงสืบต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ