saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ EN-TECH มอบทุนเรียนฟรี พร้อมสวัสดิการทำงาน 200 ทุนกว่า 4 ล้านบาท

กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ลงนาม MOU โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา สร้างคนคุณภาพสู่เซ็นทรัล กรุ๊ป โดยให้ทุนทำงานและเรียนในระดับ ปวส.ฟรี 200 ทุนเป็นเงินกว่า 4 ล้านบาท

วันนี้ ( 1 ก.ค. ) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์จริง โดยมี นางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์บริการการศึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นางสาวมุกดา มานะมุติ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการการศึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นผู้เซ็น MOU กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ผู้นำชุมชน และนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมธรรมศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

นางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว เปิดเผยว่า โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล เป็นโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยให้สามารถที่จะเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย โดยที่ทางเซ็นทรัลจะสนับสนุนทุนให้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงสิทธิสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน เช่นสิทธิรักษาพยาบาล 4 หมื่นบาท รับสิทธิทำฟันได้ 2 พันบาท รวมถึงสิทธิเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ก็จะได้รับทุนต่อเนื่องอีก 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปกครองจะไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว จะได้การฝึกอาชีพและมีงานรองรับทันที ซึ่งจะได้ประสบการณ์นำไปพัฒนาด้านการค้าปลีกและบริการต่อไป

สำหรับกลุ่มเซ็นทรัลที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องจาก เมื่อนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาทำงาน กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ก็จะขาดความรู้ในด้านนี้ ซึ่งจะต้องพัฒนาเค้าอยู่ดี ดังนั้นถ้ากลุ่มเซ็นทรัลไม่ลงมาช่วยในสถานศึกษา เราก็จะต้องรอรับเด็กที่ขาดประสบการณ์การทำงานไปเรื่อย ๆ จึงเล็งเห็นว่าถ้าเด็กที่จบออกไปมีคุณภาพสามารถทำงานได้เลยก็จะเป็นผลดีกับภาคธุรกิจเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถ้าจบหลักสูตร ปวส.แล้วก็จะไม่มีข้อผูกมัดใดใดกับทางกลุ่มเซ็นทรัลที่มอบทุนให้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำธุรกิจของตนเองได้เลย โดยไม่ต้องกลับมาชำระทุนการศึกษาที่ให้ไป ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ เข้าไปเรียนตอนไหนก็ได้เมื่อพร้อมที่จะเรียน สามารถมาทบทวนซ้ำได้ มีการติดตามของครูผู้ประเมินอย่างดี ซึ่งจะพัฒนาการศึกษาไทยไปในทางที่ดีด้วย

ด้าน ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ เปิดเผยว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้มอบโอกาสให้เด็กนักเรียนถึง 200 ทุน ทุนละกว่าสองหมื่นบาท เป็นเงินกว่า 4 ล้านบาท 200 ทุนนี้เป็นการเรียนที่วิศวกรรมแหลมฉบังโดยเรียนผ่านทางออนไลน์และทำงานให้กับกลุ่มเซ็นทรัลทีมงานที่มีความสามารถในด้านการค้าปลีก โดยเซ้นทรัลจะจ่ายทุนการศึกษาให้ทั้งหมด ได้ทำงานมีเงินเดือน มีสวัสดิการเหมือนพนักงาน ถ้าจบสองปีก็สามารถขอทุนเรียนต่อปริญญาตรีไปได้ ซึ่งนักเรียนที่สนใจจะต้องจบ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา ซึ่งก็จะเข้ามาเรียนในระดับชั้น ปวส.ด้านการตลาด และได้ทำงานกับเซ็นทรัลด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ