saostar

Banner โฆษณา

Graffiti Volunteers สร้างเรื่องราวเมืองศรีราชาบนกำแพงรั้วบ้านศรี

กลุ่ม Graffiti Volunteers ร่วมปรับภูมิทัศน์กำแพงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พร้อมให้ความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียน

ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นางรัจนา รัตนวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน จัดให้มีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา โดยกลุ่มGraffiti Volunteers  ศิลปะโดยใช้การวาดรูปสีสเปรย์ บริเวณ กำแพงทางเข้าโรงเรียนฝั่งห้องอาหารชุมบา เพื่อสร้างความสวยงามให้กับโรงเรียน พร้อมยังเป็นการให้นักเรียนที่สนใจในศิลปะแขนงนี้ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรง  ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงผ่านการแนะนำของกลุ่มกราฟิตี้ที่มีฝีมือ  ซึ่งรูปภาพตามกำแพงจะพ่นสีเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองศรีราชา สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองศรีราชาซึ่งจะแฝงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้ที่ผ่านไปมาได้ทราบข้อมูลของเมืองศรีราชา  และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับนักเรียนอีกด้วย

หลังจากนั้น นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับกลุ่มกราฟิตี้ จิตอาสาที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ