saostar

Banner โฆษณา

ครบรอบ 25 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  จัดงานครบรอบ 25 ปี มีหน่วยงานในพื้นที่และอดีตผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเล่าถึงประสบการณ์การในการทำงานที่ผ่านมา

วันนี้ 15 สิงหาคม 2562 นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี หน่วยงานราชการในพื้นที่ สื่อมวลชน ชุมชน ลูกค้าตรง พร้อมอดีตผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ อปก. กล่าวว่า การจัดงานครบรอบ 25 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานภายนอก สื่อมวลชน ชุมชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั้งอดีตและปัจจุบัน ให้ได้มาพบปะสังสรรค์พูดคุยถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้งจำนวน 25 ต้น และจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ถึงภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. และ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับทราบอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ